Všeobecné informácie pre turistov

Cenník - Ceny sú uvedené v EUR

Pri cene pri autobusových zájazdoch sú uvedené služby za ubytovanie, cena za prepravu, pobytová taxa, delegát a DPH.

Ubytovanie

Ubytovanie v Primorsku je v Hoteloch Blíženci a Hotel Georgiev.

Klient si môže podľa predloženého manuálu vybrať ubytovanie v jednotlivých ponúkaných zariadeniach. V prípade malých detí je možné využiť aj detskú postieľku (ZDARMA). Pri striedaní autobusových zájazdov je potrebné izby uvolniť do 9.00 h. miestneho času, nová skupina sa môže ubytovať od 13.00 h. (riaďte sa pokynmi delegáta).

Autobusová preprava

Do pobytového miesta v Bulharsku zabezpečuje naša CK autobusovú prepravu vlastnými  klimatizovanými autobusmi, ktoré sú vybavené: DVD, 2 monitory, palubný bufet s kávovarom, WC (v prevádzke počas celej jazdy). Doprava je non-stop s nevyhnutnými hygienickými prestávkami cca každé 3-4 hodiny. Počas hygienických prestávok je možné si na palube autobusu zakúpiť chladené nápoje, kávu, resp. čaj za EUR. Príchod autobusu do miesta pobytu – Primorska  je v predpoludňajších hodinách, odchod autobusu z pobytového miesta domov je po predpísanom odpočinku vodičov.. Presný čas odchodu je uverejnený na vývesných tabuliach a  na osobitných listoch na každej izbe. V prípade nepredvídateľných okolností (hustá premávka na cestách, dlhé čakanie na hraničných prechodoch, príp. pri technických problémoch) môže dôjsť k neskorším príchodom do letoviska a tým aj neskorším odchodom z letoviska. Prvý a posledný deň zájazdu je určený k výmene a preprave cestujúcich. CK DAFA travel si vyhradzuje právo na zmenu času odchodu.

Miestenky v autobuse

: Miesta v autobuse sú CK prideľované v poradí, ako si klient zájazd objednal. CK ponúka klientom zakúpenie spiatočnej miestenky v hodnote 5,- EUR. Pre klientov, ktorí si chcú zabezpečiť pohodlnejšie cestovanie je možné si priplatiť aj druhé sedadlo obojsmerne za 50,- EUR.

Individuálna preprava

Ak ste sa rozhodli cestovať do pobytového miesta v Bulharsku – Primorska vlastným motorovým vozidlom, v našej CK obdržíte odporúčanú trasu vrátane kilometrov. Po príchode do miesta pobytu vás bude očakávať delegát našej CK, ktorý vás ubytuje.

Technický sprievodca CK

Počas prepravy do Bulharska a späť bude v autobuse prítomný technický sprievodca našej CK, ktorý Vás bude informovať o zaujímavostiach počas trasy a bude sa o Vás starať. Preto je potrebné sa v prípade potreby na neho počas cesty obracať.

Delegát CK

Počas vášho pobytu v Bulharsku sa bude o Vás starať skúsený delegát ovládajúci bulharský jazyk, ktorý detailne pozná miestne pomery. Delegát vám bude k dispozícii počas úradných hodín, ktoré sú uverejnené na vývesných tabuliach v ubytovacích zariadeniach v Primorsku na separátnych listoch v každej izbe (stretnutie s delegátom je spravidla dvakrát počas Vášho pobytu). Pokiaľ sa počas vášho pobytu vyskytne vážny problém, môžete delegáta vyhľadať telefonicky (telefonický kontakt je uvedený na informačnej tabuli) a v DOBRE MIENENÝCH RADÁCH, ktoré obdržíte v našej CK. Pokiaľ sa počas Vášho pobytu vyskytne akýkoľvek problém (nemoc, príp. iné záležitosti, ktoré si vyžadujú prítomnosť delegáta a následne váš odvoz k lekárovi), prosíme o jeho urýchlené privolanie cez mobilný telefón. V prípade nemoci Vás delegát odvezie ku zmluvnému lekárovi našim služobným autom.

Pobytová taxa

Pobytová taxa je v Bulharsku povinná a uhrádza sa Miestnemu, alebo Daňovému úradu prostredníctvom hotelového zariadenia.

Fakultatívne výlety

Delegát našej CK Vám v mieste pobytu ponúkne fakultatívne výlety. Uhrádzajú sa v Lv, zájazdy do Istanbulu v USD, alebo EUR. Presné termíny výletov sú uvedené na vývesných tabuliach v mieste Vášho pobytu, cenník obdržite  od delegáta.

Last minute

Posledné voľné izby pri niektorých zájazdoch sa ponúkajú so zľavou LAST MINUTE. V tomto prípade je výber izieb veľmi obmedzený.